April 2, 2018

Click here for the Polish version

April is really and truly here and I'm thinking "I'm going to be gone from work for a week this month!". There's still quite a lot of material to go through with grade 4 so I've decided that even though I'll be gone they won't get a bre...

March 27, 2018

Click here for the Polish version

My garde 5 kids have been working with food and cooking topics for the last two or three weeks. We did everything: starting with food vocab , going through some/any, a little/a few, how much/how many, adding containers vocabulary and fi...

March 27, 2018

Click here for the English version

Moja klasa 5 od paru tygodni jest w temacie jedzenia i gotowania. Zrobiliśmy wszytko począwszy od wprowadzenia słownictwa związanego z jedzeniem, przez some/any, a little/a few, how much/how many, słownictwo związane z pojemnikami i li...

March 25, 2018

Click here for the Polish version

The wait is over ... that's if you were actually waiting 😅 The peg cards for practising short answers have been updated with "can" questions. 

I didn't change all the questions. I added "can" questions to the existing cards, and I chang...

March 25, 2018

Click here for the English version

Kto czekał ten się doczekał 😅 Zestaw kart na klamerki do ćwiczenia krótkich odpowiedzi uzupełniłam o pytania z "can". 

Nie zmieniałam wszystkich pytań. Dodałam po jednym pytaniu z "can" na każdą stronę, a w pozostałych pytaniach zmieni...

March 20, 2018

Click here for the English version

Jak fajnie jest zastąpić stare i straszne "wyciągamy karteczki" na "wyciągamy telefony" ☺️ 

Mojej klasie 7 potrzeba silnych bodźców, aby wykrzesać z nich energię do działania. Najsilniejszy bodziec to ich telefony oczywiście, dlatego ka...

March 20, 2018

Click here for the Polish version

My grade 7 students need strong stimuli to actually engage and do some work. Of course the strongest stimulus they can get is hearing "take your mobile phones out" 😅 Every lesson which involves them using phones is automatically more i...

March 19, 2018

Click here for the English version

Dziś króciutko, ale na temat. Graliście kiedyś w "never have I ever" na imprezie? Ja osobiście chyba nie, ale moje szerokie doświadczenie w oglądaniu amerykańskiej i angielskiej telewizji nauczyło mnie zasad tej gry 😝

Zasady są mega pr...

March 19, 2018

Click here for the Polish version

Have you ever played "never have I ever"? Personally I've not had the pleasure yet but I've seen enough American and British TV shows to know the rules 😝

The rules are very easy. Someone says "never have I ever ... " and adds some infor...

March 18, 2018

Pobudka o 4:00 w nocy (bo to nie jest rano według moich standardów i emocji, które odczuwam w momencie owej pobudki 😜). Autobus do Gdańska o 5:10. Pociąg do Warszawy o 5:50. Lekki jogging na Politechnikę Warszawską: dystans do przebycia według Google Maps to 18min, fa...

Please reload

O mnie

Tworzę pomoce naukowe dla moich uczniów, którzy w czasie pracy w szkole mają tak zwaną "pracę własną"  czyli pracę samodzielną. Dlatego moje pomoce, w większości przypadków, nie wymagają wkładu nauczyciela  ....

no może poza godzinami poświęconymi na ich wyprodukowanie 😂

Ostatnie posty
Please reload