top of page

Foreign Languages in the Montessori Setting

If you'd like to learn more about my approach to teaching foreign languages in a Montessori classroom, this is a session for you. I'll talk about my personal journey and experience of teaching English as a foreign language in a Montessori setting; about my failures and successes and the lessons I've learnt teaching in a country where you can't escape the national curriculum. 

Języki obce w środowisku Montessori 

Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o moim podejściu do nauczania języków obcych w klasie Montessori, jest to sesja dla Was. Opowiem o mojej ścieżce i osobistym doświadczeniu jakie zdobyłam ucząc języka angielskiego w szkole Montessori; o moich porażkach, sukcesach i o tym czego nauczyłam się ucząc w kraju, w którym nie ma ucieczki od podstawy programowej. 

 

bottom of page