top of page

Kurs dla anglistów pracujących w klasach 1-3 w placówkach Montessori

W ostatnim tygodniu sierpnia 2024 będę przeprowadzać pilotażową edycję kursu dla nauczycieli języka angielskiego w klasach 1-3 w placówkach Montessori

 

Kurs skierowany będzie na praktyczne pomysły oraz metody, które nauczyciel będzie mógł od ręki wprowadzić w swojej klasie jak również na techniczne i praktyczne aspekty tworzenia pomocy dydaktycznych. 

 

W czasie kursu uczestnicy zapoznają się szczegółowo z metodą nauczania, która może zostać wprowadzona w całości do każdej placówki Montessori dysponującej w planie dnia okresem pracy własnej uczniów. Metoda podzielona jest trzy obszary, co dodatkowo umożliwia szkole implementację tylko jednego lub dwóch jej filarów oraz połączenie jej z obecnymi już w szkole metodami nauczania języka angielskiego. 

 

Całość kursu odbędzie się stacjonarnie w miejscowości Pruszcz Gdański, w Centrum Biznesu Apart Chopin, przy ulicy Chopina 28. Kurs przeprowadzony będzie na terenie hotelu, co daje uczestnikom możliwość noclegu. Pierwsza edycja kursu trwać będzie minimum trzy dni, każdy po około 5-6h zegarowych. 

 

W czasie trwania pilotażowej edycji kursu, uczestnicy zostaną poproszeni o szczegółową informację zwrotną dotyczącą treści oraz organizacji kursu. Dodatkowo w czasie trwania zajęć robione będą zdjęcia, które zostana wykorzystane jako materiał promocyjny w kolejnych edycjach kursu. 

 

Z powyższych przyczyn, cena kursu w edycji pilotażowej jest obniżona i wynosi 1200zł od uczestnika. W kolejnych edycjach cena kursu wynosić będzie 2000zł. Dodatkowo, szkoły w których zatrudnieni są uczestnicy kursu pilotażowego otrzymają 20% zniżki na kolejne edycje kursu.

 

W edycji pilotażowej przewidziane są miejsca dla czterech uczestników

 

Jeżeli jesteś anglistą pracującym w placówce Montessori w klasach 1-3 i jesteś zainteresowana/y udziałem w kursie lub jesteś dyrektorem, zainteresowanym wysłaniem na kurs zatrudnionego w Twojej placówce nauczyciela, uzupełnij znajdujący się poniżej formularz zgłoszeniowy. Po wysłaniu zgłoszenia zostaniesz wpisany na Listę Oczekujących. Nauczyciele, którzy zostaną wybrani do udziału w edycji pilotażowej zostaną poinformowani o dostaniu się na kurs w kwietniu 2024. 

 

Nauczyciele, którzy zapiszą się na listę oczekujących, ale nie dostaną się na edycję pilotażową, otrzymają pierwszeństwo w zapisach na kolejne edycje oraz 10% zniżkę na udział w kursie. 

Jestem zainteresowany/a wzięciem udziału w kursie

Dziękuję za rejestrację. Zostałeś/aś zapisany/a na listę oczekujących. O zakwalifikowaniu się do udziału w kursie zostaniesz poinformowany/a w kwietniu 2024.

bottom of page